Trekken tanden en kiezen


We zullen altijd proberen uw tanden en kiezen in optimale conditie te houden en daarmee het trekken van tanden en kiezen zoveel mogelijk te beperken. Er gaat immers niets boven je eigen gebit. 

 

In enkele gevallen is het echter verstandiger om tanden en kiezen op te offeren. Soms is het technisch niet langer mogelijk een tand of kies te behouden. We zullen dan de tand of kies waar het om gaat eerst verdoven, dan de kies trekken en de wond afdekken met een gaasverband of een hechting.